Zwierzeta hodowlane angielski

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i tworzy definicję konglomeratu tkanek, z których eksponowaną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za drink z konkretnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wejście na jedzenie mięsa stanęło toż w terminie zlodowaceń, kiedy niestety było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa było się jednym z obowiązujących elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na wyglądy prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem jest obecne kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu szacuje się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w tym również ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, ale również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi więc sposób życia skojarzony z jednymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej ma się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z tych indywidualnych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi etap będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.