Zamkniecie firmy po angielsku

W sukcesu jeśli chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zająć się nie tylko kwestiami związanymi głównie z działalnością, ale i kasą fiskalną. Nie można ot tak o niej stracić, pomimo iż traktujemy ją jak szpiega, który kontroluje nasz obrót gotówką a która zapewni wszystkim danej Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka potrzeba.

Kasa fiskalna a zakończenie działalności? To wydarzenie stawia sobie tak wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest założony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w myśli kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały etap życia kasy fiskalnej, nawet z terminu jej stanięcia u producenta. Regulują też proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A a w projektuj rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i fiskalny okresowy, w terminie 7 dni z zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy też złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z listy. Na indywidualny koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za wszelki okres pracy kasy. Należy stworzyć tegoż w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie umieszcza na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak zapewne się domyślasz, raporty noszą na końca porównanie tego, co stało odczytane z kasy z obecnym, co służył w umowach miesięcznych lub kwartalnych. By uniknąć niezbyt dobrej sytuacji ciekawym pomysłem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który zestawisz ze swoimi deklaracjami VAT. Będziesz był okazję nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto jeszcze dodać, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dziele odczytu pamięci fiskalnej podajemy informację, lub jako podatnik mieli z ulgi na kwotę fiskalną. Musimy te wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była traktowana krócej niż 3 lata, musimy to dokonać zwrotu ulgi, z jakiej skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie prac i kasy finansowej to wielkie przedsięwzięcie, którego będziesz potrzebował się podjąć. Jeśli zakończenie prac, zaś tym tymże zlikwidowanie kasy fiskalnej, wystąpiło w toku mniejszym niż 3 lata - będziemy musieli oddać ulgę, którą otrzymali na kasę fiskalną.