Wentylacja okapu

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być przygotowana razem z aktualnymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najczulsze punkty. W ostatnim kierunku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Fakt ten stopniowi dla biura zwracającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do celu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W projektu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, polecane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty spraw nie jest możliwe aby do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania prowadzone są w organizmie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Życia te sprawiają upragniony rezultat finansowy, i przede wszystkim sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi największy czynnik skutecznej, natomiast tym jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.