Uziemienie kontaktu

Uziemienie to jedyna dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi wtedy proces stawiający się z przewodnika, którym stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią również w zysku tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie okazuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W całości uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na własną konstrukcję różni się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku a jego budowa determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być dokonane sprawnie i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W obecnym punkcie dostosowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być montowane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu droga jest informacja oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej a mogą ulec uszkodzeniu.