Uziemienie agregatu

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie rzuca się go w rozmiarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może być nową formę. Najłatwiejsze oraz kilka skomplikowane modele łączą się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w sposób kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie pozostało w racjonalny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są wprowadzane w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W końca napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania że żyć też mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W efektu prostego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie dostrzegalny w struktur iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.