Uchwala o prowadzeniu ewidencji pozaksiegowej

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w budowie kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie tyczył się wszystkich przedsiębiorców wykonywających kampania ekonomiczną i sprzedających nasze skuteczna i pomocy podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej także dla rolników ryczałtowych. Zmiany w kwotach fiskalnych stosowane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zdjęcie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te wynikały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej pracy tak, by zmieścić się w zakresie dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść oraz usług za pomocą kasy posnet i płacenia za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dawały się tego standardu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były sposoby samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki wykonywane na terytoriach placówek oświatowych i przez te pozycji zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od każdych podmiotów gospodarczych oferujących usługi na sytuację konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej i dla rolników ryczałtowych będzie stanowiącym ruchem w planie zwiększenia transparentności i konkurencyjności na rynku oraz też zapewnienia mocniejszego i prostszego dochodzenia swoich praw przed sądem konsumenckim. Razem z paragrafem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki wykonujące usługi na sprawa wymiany opon, doświadczeń i przeglądów technicznych oraz doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W pozostałych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas wynoszący równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy złotych na zainstalowanie kasy fiskalnej.