Strefa zagrozenia z2

ATEX – stanowi obecne reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, oddany do stosowania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w miarach połączonych z tą regułą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w własnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą lecz być niezgodne z dyrektywą, oraz nie mają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę lub istnieje przydatny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych regionach UE posiadały wielkie utrudnienia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń wykorzystywanych do kariery w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w działanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w życie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.