Strefa zagrozenia wybuchem oznakowanie

http://servicepress.com.pl posnet mobile hs ejPosnet Mobile HS EJ - kasy fiskalne Polkas Kraków

Do początku może dojść tylko w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka stoi z prawdy w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo różnych, gdzie otrzymują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i stanowiły wielką przeszkodę w współpracy towarów, wprowadzono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX?Pod tą marką kryją się szczegółowe wymagania, opisane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, przeznaczony do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi częściami, potrafią być organizowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one przecież być sprzeczne z regułami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań.Każde urządzenie oddane do kariery w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I właśnie:Producent poprzez zlokalizowanie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż skutek ten robi podstawowe wymagania dyrektywy.Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o rodzaju zagrożenia, jak również jego wielkości:- strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G- strefa palnych pyłów - literą D.Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy:- jakość I wtedy narzędzia dane do karierze w kopalniach,- grupa II to dania oddane do produkcji na wielkości w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów.Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i wytrzymałości na rzucenia.Na bok jest dana klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może działać urządzenie.Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX:- zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach produkcyjnych,- ograniczenie strat ekonomicznych płynących z potencjalnych zagrożeń czy awarii,- ograniczenie przestojów w prac,- zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.