Strefa zagrozenia powodziowego

Jeśli w poszczególnym pomieszczeniu spotykają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można rozmawiać o pewnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to sposób, który jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego leczenie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Charakteryzuje go doświadczona i silna metoda, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego właściwościami istnieje oraz to, że dodaje się do wewnątrz także na zewnątrz, jest swój w manipulacji i transporcie, Ma również praktyczną i dużą możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z planem tłumienia wybuchu. Jest zatem dużo dokładna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane powszechnie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich żyją pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejś dziedzinie przemysłu. Są ponad dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on uruchamiany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle szybkim czasie. Stanowią one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesu zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, zaczyna się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one spełnione wodą, która wypełnia się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odbija się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zakłada się gotować, a obiekt natychmiast wydaje się parą. Butle też są wykonane razem z informacją ATEX.