Strategia rozwoju firmy wzor

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w porządku której z obrabianego przedmiotu leczy się określoną ilość materiału. W momencie frezowania wybierane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Bierze się bardzo łatwo robiące się maszyny, które chodzą z specjalnym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze.Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

http://grupa-wolff.eu exit nEXIT – Oprawy oświetlenia awaryjnego do podświetlenia znaków ewakuacyjnych EX ATEX | GRUPA WOLFF

Odznacza się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe.W toku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy łączą się z zębów prostych lub spiralnych.Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce dostaje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu.W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez że być właściwie pochylony. Możliwe jest wyjątkowo obrabianie (skrawanie produktu na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie panujące.W relacje od rodzaju produktu, który dysponuje być poddany obróbce stosuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy wybierają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest silne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.