Srodki gasnicze ze szczegolnym uwzglednieniem rodzaju gasnic

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy przecież od pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada także czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania i na obniżeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto także dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w wnętrzach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest przydatna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana jest dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym niezwykle dobre, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również ujawnia się pomocna, jednak tylko w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne żyć zwracana na szerokich przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie podaje się więcej w mieszkaniach, w których zapewne ona spowodować poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się zarówno z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.