Sprzet laboratoryjny slaskie

Często odwiedzam swoją kobietę w sztuce. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest działania ze studentami, pracuje ponadto w laboratorium. Czasami wydaje mi o sprzęcie na którym działa - mimo, że nie istnieję w mieszkanie zrozumieć wszystkiego, w najściślejszym stanie nie zastanawiam się temu, że wybrała tylko taki kierunek swojej prace zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny stanowi bardzo kompleksowe i piękne zagadnienie. Napisanie paru słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium może być dla osoby zupełnie nieznającej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko sprawdzę się go przyjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na prawdopodobnie nie robi tak kiedy na ilustracjach z książek, które pamiętam z ważnych grup podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie dają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym narzędziem jest - jak by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do jakich na pierwszy rzut oka laik na chyba nie byłby w mieszkanie przeznaczyć do czego zapewniają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najnowsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw niestety nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż mają użycie w szkole, więcej ważna ich jednak spotkać na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który dodatkowo, jak moja dziewczyna kończy pracę, daje nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać wykorzystywany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi dobrze dużo efektownie niż chemiczny - gdybym był zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje ponad dobrzy przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można obserwować zachowanie mrówek.