Sposoby gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem

Pożary, które zachodzą w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w mieszkaniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny obecne być pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może żyć zastosowana, ze powodu na jej znacznie niski ciężar właściwy, co przenosi się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest prawie aktywne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których korzysta się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy dopasowuje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w końca związku z wodą.

Para wodna potrafi być również używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże niezwykle ekonomiczne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w kierunku strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo dużo funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która składana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.