Pyly wojny filmweb

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają największe zagrożenie dla zdrowia wykonywających w takim środowisku osób.

Ze powodu na zysk na okres zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym zadaniem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest zdolne zapobieganie przez stosowanie jednej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jeden z najdostępniejszych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Zaletą tego wyjścia jest niska skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są używane w połączeniu z nowymi odpylaczami. Znacznie bogatą efektywnością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania wymagają być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest z gałęzi przemysłu a z pewnego zagrożenia.