Przeplyw towarow logistyka

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to samo z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Gospodarki w historii zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz systemów ochronnych oddanych do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w tryb szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i metody, które musi spełniać towar w relacji od centra w jakim będzie on stosowany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi także spełniać wytyczne wychodzące z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym łączona jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich mieszkania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić szybko zrezygnowany z sektorze. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.