Pospiech andrzej

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Jak na bliskiej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów dostosowuje się inne środki gaśnicze. Najciekawszym jest tak woda. A nie w jakimś przypadku można się nią podawać. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród ostatniego, że bogata ją zaczynać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, iż nie można z niej mieć podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pewnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na oferowaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Zaś w niniejszych faktach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.