Para wodna jest skladnikiem powietrza

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją tylko w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma ograniczony ciężar zdrowy także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

simple erpSimple erp - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dostosowuje się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy potrafi istnieć dopasowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w reakcję z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie pomocne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w okolicy spalania. Najbardziej wydajne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana wyłącznie w ostatnich miejscach, co do których trzyma się pewność, że nie pozostają w nich pracownicy. Z wycieczki na całe ciśnienie gaśnicze para potrafiła być niekorzystna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.