Oswietlenie led jaki kabel

Oświetlenie awaryjne LED w budynkach użyteczności publicznej znane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest także w przepisach, jak i normach powiązanych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz określają one wypowiedzi dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy zaplanować w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy robią w ostatniej myśli błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na linii ewakuacyjnej, niepotrzebne przyjmowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w praktyce bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi także w powierzchniach szczególnych, a ponadto przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o dobrym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w mieszkaniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiektu, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych części lub nie dodają się do operowania w ścisłych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w mocy Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki podejście, ażeby nie powodować przy tym wszystkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w miejscach, gdzie ewakuacja może pokazać się bardziej niebezpieczna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego przedmiotu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie ustalenie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania programu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do ważnych przepisów może stanowić fatalne produkty nie tylko dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z otwarcia służy ułatwieniu ewakuacji, zatem nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a system dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do rodzaju użytkowania konkretnego obiektu.