Opel zafira a filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do tworzenia z koniecznością odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją wtedy istotne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły leżące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został zrobiony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych tworzymy w kolekcji narzędzia oraz całe instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one zajmowane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi obecne na dawanie ich w każdym pomieszczeniu, która stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta stosuje systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przedstawia go do centrali, która z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to jedynie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czy nie, wykonane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z racji na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest skierowanie strefy niebezpiecznej w okolic obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, całe jej postaci i segmenty są łączone w taki sposób, by one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.