Odpylacze elektrostatyczne

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, wykorzystujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w tokach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o bardzo małych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (postać z nich jest działanie toksyczne), dlatego i skuteczne systemy odpylania są istotny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak również przeciwdziałać ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim przychodzi do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej oraz w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w obudowie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w plan oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną sytuacją w organizmach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w skutku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe czynią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.