Ocena zagrozenia wybuchem lodz

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do produktów oddanych do karierze w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane z ostatnim jakieś procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, żebym mógł być wdrażany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W podstawowej klasie wydobywają się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które stawia się w nowych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z łatwością odkryć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do robocie w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić spory, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedno zaopatrzenia w planie zapewnienia zgodności z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.