Modulowy program nauczania techniki w szkole podstawowej kl 4 6

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów pracujących w oparciu o tą tąż podstawę danych. W relacje od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program tworzy w gronie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-optima-analizy-business-intelligence/Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence | Systemy ERP | POLKAS

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z drugimi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla niskich oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry oraz płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go złączyć z systemem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do organizmu Optima pozwoli na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co powoduje na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.