Mikroskop hobby

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o znaczeniu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop służy do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Urządzenie zatem jest szeroko brane w medycynie, nauce, a i przemyśle zaś w moc różnych dziedzinach. Na przestrzeni dziejów wymyślono inne typy mikroskopów.

Pierwszym spośród nich istniałoby danie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły olbrzymiej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do wzięcia było maksymalnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przyczynił się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia prac na dużą gamę. Jako ważny człowiek pod mikroskopem obserwował różne rodzaje komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w badaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się całkiem różnych idei na materiał świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Wynaleziono wiele środków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przydałoby się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie innych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano także po raz pierwszy chromosomy i pokazano, iż są one nośnikami genów. Z ostatniego okresu zaczęła przedstawiać się nowa dziedzina wiedzy: genetyka. Poznanie i analiza genów umożliwia w nowoczesnym świecie walkę z chorobami genetycznymi. Nie zapominajmy również o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stała się identyfikacja przestępców, a jeszcze określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się także przemysłowi: dzięki niemu kalkuluje się nowe stopy metali, które są materiałem branym w moc gałęziach ziemi i wiedzy. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W niniejszym drugim rodzaju urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze struktur komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był postęp w przestrzeni nauki, przemysłu i medycyny.