Mikroskop global

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie w mikroświata, są one urządzeniami założonymi w celu obserwacji znacznie małych obiektów, których subtelne detale są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop zakłada się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, które są umieszczone na skutkach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek oddany do celu cechuje się mianem obiektywu. Z kolei drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i umożliwia on tworzenie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony w obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, który stanowi obserwowany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze powodu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz widziany jest pozorny, powiększony i prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów dostarczających do badań na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych zaleca się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego?
Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych liczą na pobraniu próbki z przeznaczonego wyrobu, a wtedy wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej dziedzinie, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a także jego stopów i wad niewidocznych gołym okiem stanowi ważny cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Gwarantują one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i podanie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne kupią na prowadzenie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń i nowych cech materiałowych.