Lampy antywybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych bądź ich fragmentów i części.

W kontraktu ze całymi dysproporcjami w rozmiarze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na wiele jaśniejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do lekturze w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible:- Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r. w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które przeznaczone są do pozycji w powierzchniach zagrożonych wybuchem,- Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r. regulującą minimalne chcenia w kierunku ochrony i bezpieczeństwa gości na zajęciach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem.Wszystkie dania EX, winnym być właściwie oznaczone oraz przejść szereg testów, które zamierzają na celu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy i świadczenia tego rodzaju urządzeń.Dobrze na temat Atex znajdziesz tutaj.