Kolposkopia z wizja na ekranie

W wielu zakładach produkcyjnych i magazynach może występować zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, gdy w sposobie wydobywają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie zamierzają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, gdy w wnętrzach jest za wysoka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami także zagrożenie wybuchem pojawia się, jeśli w pomieszczeniu przybędzie do tworzenia iskry.

Specjalne fabryki i domy przemysłowe zwykle są dobrze chronione przed wybuchami, a czasami brakuje pomyślunku w polach takich, jak na dowód stacje benzynowe, w jakich ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, którzy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na obszarze zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, a więcej na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków oraz w środowiskach, gdzie ustalają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje też w stoczniach, o czym nie każdy spośród nas wie.

Wyżej wymienione miejsca objęte są ustawą, która nakazuje rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele także osoby zarządzające takimi miejscami muszą okazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE i sporo różnych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest organizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy obecne są naturalnie implementowane do polskiego dobra od czasu, kiedy przylegamy do Grupy. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a ponadto pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich może dojść do wybuchu.