Klapy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które obsługiwane jest dla urządzeń i systemów ochronnych bądź ich składników i popularni.

W ruchu ze dużymi rozbieżnościami w zakresie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo lżejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do roli w tych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do służby w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na jakich potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być dość oznakowane i przejść szereg testów, które tworzą na końcu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy oraz nazywania tego pokroju urządzeń. Nic na temat Atex znajdziesz tutaj.