Kasa fiskalna limit 20 000 netto czy brutto

Na wstęp warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki robione w czasie gwarancji i po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo usługę w normalnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy też ich synchronizację z napisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodność z zapisami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do jedności z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zastrzeżeniami daje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być dokonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną energię lub z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W okresie przeglądu technicznego badane są przede ludziom te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak czyli w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które oddziałują na działanie kasy, ani i nie sprawdza, lub pozostałe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, zawsze będą wówczas funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.