Kasa fiskalna elzab mini youtube

Z kasami fiskalnymi znajdujemy się w wszelkim sklepie lub supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie przeprowadzana jest sprzedaż detaliczna. Ale od początku. Co więc jest kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej te nazywane kasami rejestrującymi więc nic dziwnego jak urządzenie elektroniczne, dzięki jakiemu możemy zobaczyć zakup i wielkość podatku ciepłego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, które nie posiadają pamięci fiskalnej, i wiadomości o zakupach rejestrowane są w międzynarodowej zabezpieczonej pamięci.

Dziś w Polsce kasy są wyposażone w myśl fiskalną o wartościach OTP (One Time Programming), które określone są unikalnym numerem, w jakiej na wykonanie doby sprzedaży przeznaczane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego kładzie się łączna kwota podatku i ceny brutto.

Podział kas fiskalnych.Ze względu na budowę kasy rejestrujące daje się na tradycyjne kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, które są grane w sumach różnią się również na dwa podstawowe systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy i program aplikacyjny dostają się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy produktów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od produktów także usług));- systemy bazujące na komputerze (w tej kwocie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna jest kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w tej kwocie tworzone są przy pomocy programu aplikacyjnego otwartego na komputerze, który również steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma