Hdr brachytherapy system

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) stanowi idealne zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Że się więc dziwić, że istnieje coraz często stosowany, zarówno przez firmy, jak także osoby prywatne.

Najprościej rzecz mając, działanie systemu daje się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje zlokalizowany w strefach zamkniętych lub mało zamkniętych. Stąd jego nadrzędnym końcem jest niedopuszczenie do powstawania zbyt wysokiego ciśnienia w porządku wybuchu. Dzięki temuż ważna ominąć szkody w budowach i właściwie w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu poświęcony jest przeważnie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu tworzy się z czterech głównych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z elementem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Pierwszy z bardzo wymienionych elementów odpowiada przede wszystkim za identyfikację źródeł zapłonu w planu aktywizacji całego systemu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu rozprzestrzeniającego się w kanałach. Centrale prowadzące to segment sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system i dostarcza impulsu zmagazynowanej zdolności do aktywacji butli. Same zaś butle HDR odpowiadają za pomoc przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w jakich ustalają się pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny wybuchowe.
W jaki metoda to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie stanowi ostatnie szczególnie skomplikowane. Wszystko ogranicza się do pomiarów, analizy i odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe płacą za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich użytkuje się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w której pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał prowadzony jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich zawarta toczy się przez dysze, co w ostatecznym rozrachunku kieruje do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć szybki czas reakcji, dużą niezawodność, jasną i silną wymianę elementów a także dobrą jego budowę oraz transport.