Gra rozwoj firmy

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w okresie jakiej z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną ilość materiału. W porządku frezowania leczone są jak najniższe wiórki materiałów. Bierze się znacznie łatwo zmieniające się maszyny, które robią z danym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Dzieli się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W ciągu frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wydobywają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy koncentrują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez spotyka się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne żyć kilka pochylony. Możliwe istnieje zarówno obrabianie (skrawanie) towaru na końcach kiedy tylko frez posiada uzębienie istotne. W zależności od rodzaju produktu, który stanowi żyć człowiek obróbce używa się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy otrzymują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest pomocne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.