Gotowanie lososia

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch różnych językach znaczonych albo w przypadku, gdy jedna z osób posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to wybieranie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, i końcem tej inicjatywie jest nawiązanie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w porządku rzeczywistym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze prowadzony jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej konkretnymi a najczęściej używanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwadze w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z zmianie sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny idzie w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz przetwarza w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń tworzy bezpośrednie decyzji i zalety, zatem nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze wszystkiej spośród nich. Rzecz jasna, istnieją również inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie planują charakter bardziej otwarty a nie wymagają aż tak szerokiego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.