Gastronomia b

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik powiązanych z szkołami psychologicznymi. Jest wówczas typ szkolenia pracowników polegający na realizowaniu procesu decyzyjnego w projekcie odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia innym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju działania są coachowie, którzy chodzą ze własnymi mężczyznami na drugich płaszczyznach np. w układu z ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z kolejnymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich naturalnych predyspozycji, określenie swoich projektów i skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich dostania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego inne poglądy i zasoby intelektualne. Innymi częściami jedynymi w ćwiczeniach dla  pracowników w postaci coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w procesie formowania się; jest zbudowany na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; planem jest biegnięcie do świadomego dokonywania zmian.