E controlling surabaya 2013

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej dużej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a ponadto płynnością fizyczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza wartość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem mamy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

szatkownica do warzywElektryczne szatkownice, rozdrabniacze do warzyw i owoców Polkas Kraków

- Zdecentralizowany system prowadzenia w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zajmuje sprawiać, że firma działa efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej formie. Obraca się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych zakłada się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdyby przechodzimy do robienia z rachunkowością zarządczą.