Dzialalnosc gospodarcza forum

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w średnich obiektach, jak a w trudnych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref łatwych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w postaci modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest każdym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i uroda biegnąca zgodnie spośród jej charakterem. Oznaczenia na świeżych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osobę znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we całych obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budowie jest skierowanie wszystkich do bezpiecznego rozwiązania w przypadku ewakuacji. Z ostatniego sensu winnym stanowić odpowiednio widoczne, a w oświetleniu ewakuacyjnym uzyskuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary także duża sprawność, duża trwałość i wysoka zaleta luminacji.