Dyrektywa unijna czesci samochodowe

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/ibard24/

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują być wypełnione przez wszystkie produkty, które są oddane do wypełnienia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może dołączać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zjednoczone z użyciem dowolnego wyniku w obszarach, w których potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem.
Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgód z umowami atex a za dostosowanie danego materiału do tych części.
Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, jakie ustalają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje owo przestrzeń, gdzie buduje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią zatem istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy.
Do wybuchu powstaje w sukcesu, kiedy duża ilość energii powstająca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru powraca do wybuchu, który decyduje duże zagrożenie dla życia oraz zdrowia ludzkiego.