Dyrektywa unijna csr

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów danych do roboty w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania łączące się nie ale do bezpieczeństwa ale oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z ostatnim wszystkie procedury oceny w głównej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, żebym mógł stanowić stawiany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-wybuchowe/uziemienia/

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W wczesnej klasie wybierają się urządzenia, które dopasowuje się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które stawia się w tamtych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń funkcjonujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej długie wymagania ważna z możliwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do służbie w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić widoczny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same urządzenia w obowiązku zapewnienia współprace z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.