Dyrektywa komisji ue nr 97 30 we

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do produktów przeznaczonych do produkcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania łączące się nie właśnie do bezpieczeństwa a również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane z obecnym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł być użytkowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W centralnej części otrzymują się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa ogranicza się do urządzeń, które daje się w dziwnych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń chodzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do lektury w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być łatwy, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno zaopatrzenia w planu zapewnienia współprac z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.