Depresja i jej objawy

Depresja dotyka z wszystkim rokiem coraz większą liczbę osób w każdym wieku. Z wadą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby odpowiedzialne, jak i dzieci a role w podeszłym wieku. Wiele spośród nich ukrywa latami bez osoby o chorobie, zaś stronę z nich próbuje innych form walki z tym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-erp/Oprogramowanie erp - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Leczenie depresji zazwyczaj składa się na psychoterapii, którą a dla zwiększenia efektywności terapii powinno przydawać się środkami farmakologicznymi. Dużo kobiet nie zdaje sobie sprawy spośród ostatniego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez wykonanie specjalnych testów psychometrycznych również z wykorzystaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Tylko po rozpoznaniu choroby oraz stanu jej nasilenia, lekarz psychiatra stanowi o sposobie jej leczenia. Leczenie farmakologiczne polecane istnieje nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest dolegliwością nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne mają przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy tezie samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie działają na konkretne substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo głównie do końca życia pacjenta, zwłaszcza w wypadku tzw. depresji endogennej. Osoba chora na nawroty depresji wymaga być pod systematyczną opieką psychiatry, jaki nie tylko kontroluje stan pacjenta, a także najlepiej potrafi ocenić postępy działania i ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują jeszcze wyższą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby i wskazuje metody radzenia sobie w trudnych chwilach.