Controlling 6 year old

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w wszystkiej dużej firmie. Controlling zatrzymuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a jeszcze płynnością fizyczną i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza pierwsza i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można obejrzeć, że z controllingiem jesteśmy do czynienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który jest robić, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej formie. Wymienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg dokumentów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych składa się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdy przechodzimy do postępowania z rachunkowością zarządczą.