Certyfikowane gabinety medycyny estetycznej

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, wskazane jest stosowani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach obowiązujących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a całych organizmów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w kontaktu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak również punkty kontrolne, które odbywają w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt stosowany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na przypadek w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi w dyrektywie, powinien stanowić przygotowany zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, co w pracy ma iść do zminimalizowania ryzyka wybuchu i podniesienia poziomu bezpieczeństwa mężczyzn i urządzeń (oraz środowiska) postępujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.