Antropometria statyczna

Elektryczność statyczna jest niesłychanie męcząca oraz w wartości wszechobecna. Jej wyładowania szczególnie w atmosferze zagrożonej wybuchem doprowadzają do powstawania skry natomiast w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie przystępuje do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, zawsze można im w bezpośredni sposób zapobiegać stosując proste narzędzia i techniki, które są skuteczne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i zebrane w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do owego przedmiotu posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym takim połączeniem ochranianego urządzenia z starannie dobranym kablem, gotowym do przenoszenia ładunku elektrycznego do właściwego momentu uziemienia. Zasadą jest czyste związanie z uziemieniem, nie w procesach produkcyjnych takich produktów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sprawie, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą być pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W klubu z powyższym, osłabiają one podejmowanie zacisków lub nowych form uziemiających używanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, aby potrafiły stanowić używane w okolicach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią być pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w bezpośrednich warunkach roli. W atmosferze niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem konieczne są regularne kontrole stanu urządzeń będących do uziemienia. W końcu eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wady i nieszczelności układów, w efekt czego przestaną one robić naszą funkcję. Istnieje wówczas sprawa bezpośredniego zagrożenia dla personelu i wszystkiego zakładu. Dzięki postępowi technologii, można szybko coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które mają zintegrowany system kontroli. Wyposażone są we mierniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i produkcji, w dobie wpływie na rozwój sprzedaży i obrotu, cała technologia jest ściągana na jeszcze mocniejszych i sprawniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego wynikiem są późniejsze wyładowania. To dzieło człowieka i presja na jak najlepszy wynik zagraża bezpieczeństwu jego jedynego.